آموزش نرم افزار سالیدورک (جلسه دوم)

آموزش نرم افزار سالیدورک (جلسه دوم)

در ادامه آموزش نرم افزار سالیدورک، در جلسه دوم این آموزش با محیط اسمبلی (مونتاژ) و ابزارهای این محیط آشنا خواهیم شد. در جلسه اول آموزش نرم افزار سالیدورک با محیط پارت و مدلسازی سه بعدی قطعات موردنیاز،برای طراحی مدل یک بازوی رباتی آشنا شدیم. در جلسه دوم آموزش سالیدورک قطعات بازوی رباتی را مونتاژ خواهیم کرد.

لینک دانلود قطعات بازوی رباتی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.