دعوت به همکاری

داناساز، به دنبال دعوت به همکاری از افراد خلاق و توانمند است. اگر شما نیز تمایل دارید تا خلاقیت و توانایی های خود را در مسیر اجرای  پروژه های آموزشی داناساز به کار گیرید، دعوت ما به همکاری را پذیرفته و با پر کردن فرم دعوت به همکاری در محورهای مد نظر خود، اعلام آمادگی نمایید.