همکاری با گروه داناساز در زمینه طراحی گرافیک

    اطلاعات فردی ( وارد کردن موارد ستاره دار (*) الزامی است)

    اطلاعات تحصیلی ( وارد کردن موارد ستاره دار (*) الزامی است)