مکانیزم، وسیله ای برای انتقال حرکت از جسمی به جسم دیگر

مکانیزم، وسیله ای برای انتقال حرکت از جسمی به جسم دیگر

مکانیزم ، وسیله ای برای انتقال حرکت از جسمی به جسم دیگر است. در تصویر بالا می توانید نمونه ای از مکانیزم را ببینید . عملکرد این مکانیزم در ویدئویی که در ادامه آمده است به خوبی نشان داده می ...