این آی سی یک شیفت رجیستر با ورودی سریال و خروجی سریال/موازی می باشد.