جنس پلاستیک
قطر سوراخ (mm) 5×3.5
قطر (mm) 53
پهنا (mm) 28

 

این چرخ شامل کوپلینگ واسط اتصال شفت 2 به چرخ می باشد.
این چرخ بدون واسط مستقیما قابل اتصال به شفت موتور گیربکس های پلاستیکی(نادکویی) می باشد.