عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
اسماعیل کریمی مهر هستم .کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه چمران اهواز . شاغل در حوزۀ نفت و گاز . فعال در حوزه رباتیک و طراحی مهندسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.