قانون اهم: اختلاف پتانسیل- جریان- مقاومت

قانون اهم: اختلاف پتانسیل- جریان- مقاومت

(؟) فرض کنید 2 سطل آب A و B در اختیار داریم. سطل A پر از آب و با اختلاف یک متر بالاتر از سطل  B قرار دارد. چه کنیم تا آب از سطل A به سطل B جاری شود؟

پاسخ: وقتی دو سطل را با یک شلنگ به هم متصل می­ کنیم آب از سطل A به سطل B جاری می­گردد. اگر دو سطل را هم سطح کنیم جریانی برقرار نمی شود.

چه چیزی سبب جاری شدن جریان آب در شلنگ می شود ؟

پاسخ: اختلاف ارتفاع سبب جاری شدن آب می گردد.

نکته : در این مثال آب نقش الکترون ها، شلنگ نقش سیم، سطل A و B هم دو قطب مثبت و منفی باطری می­باشند. اختلاف ارتفاع همان اختلاف پتانسیل می ­باشد.

نکته : اختلاف پتانسیل عامل اصلی برقراری جریان در مدارات می باشد.

(؟)  در مثال بالا جریان آب مشابه کدام کمیت الکتریکی می باشد؟

پاسخ: جریان الکتریکی


اکنون فرض کنید در حال حرکت در یک خیابان شلوغ هستید هرچه که آن خیابان شلوغ تر باشد، حرکت شما کندتر می شود.

(؟) آیا کسی می تواند پاسخ دهد این شلوغی مزاحم مشابه کدام کمیت الکتریکی می باشد ؟

پاسخ: مشابه مقاومت در یک سیم است. مقاومت عامل مزاحم جریان الکتریکی می­ باشد. هرچه مقاومت بیشتر باشد، جریان کمتر است.

(؟) آبه نظر شما با افزایش اختلاف پتانسیل کدام کمیت افزایش می یابد ؟

پاسخ: جریان الکتریکی

نکته : به نسبت ولتاژ به جریان که همواره مقداری ثابت است مقاومت می گوییم.  

طبق قانون اهم:

از همراهیتون ممنونیم ^.^

هر سوالی داشتین توی قسمت نظرات بپرسید.

روز خوش 🙂

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.